Filtr podciśnieniowy typu Blower 90-4,0 z instalacją odpylania i transportu pneumatycznego,


Zakład drzewny produkujący program ogrodowy. W instalacji zastosowano odpylacz podciśnieniowy Blower 90-4,0-R CT-ET EXS z systemem czyszczenia PowerPulse® oraz z wygarniakiem w dnie filtra. Pod filtrem umieszczono 2 śluzy JK-50S, które rozładowują odpad do instalacji transportu pneumatycznego z dwoma wentylatorami JK-45K (18,5 kW), cyklonem JA-130 i śluzą B-750S.
W instalacji odpylania po stronie czystej (za filtrem) wykorzystano wentylator czystego powietrza JK-70MT (45kW).


 Filtr modułowy, łańcuchowy


Odpylacz EX 6-CDF 1L w zakładzie produkcji drzewnej wytwarzającym głównie tarcicę, z uwagi na dużą ilość odpadu, wyposażony został w system opróżniania wygarniakiem łańcuchowym. Czyszczenie worków filtracyjnych odbywa się za pomocą wentylatorów regeneracyjnych, a odpad rozładowywany jest za pomocą śluzy JK-100S, a następnie przesyłany za pośrednictwem systemu transportu pneumatycznego (wysokociśnieniowy wentylator transportowy T-300K oraz cyklon). W instalacji odpylania pracują wentylatory transportowy JK-55K z silnikiem 22kW i 30kW.

 Filtr modułowy, ślimakowy E6-SD,


Filtr odpylacz modułowyZakład produkcyjny specjalizujący się w produkcji mebli. W tej instalacji odpylania wykorzystano filtr modułowy E6-SD (6 podwójnych modułów) oczyszczany za pomocą mechanizmu wstrząsowego, oraz opróżniany za pomocą podajnika ślimakowego przez śluzę JK-50S do kontenera umieszczonego pod filtrem. Oczyszczone powietrze wraca na halę produkcyjną, co zmniejsza straty energii. W instalacji po zanieczyszczonej stronie zastosowano wentylator transportowy JK-55K z silnikiem 55kW. Instalacja została zaprojektowana dla wydajności 32.000 m3/h.Cyklon JA-180
 

cyklon odpylacz JA-180Zakład produkcji drzewnej  oferujący kompletny program ogrodowy.
Z uwagi na brak konieczności powrotu czystego powietrza na halę, w instalacji odpylania zastosowano odpylacz cyklonowy JA-180 ze śluzą B-500S zamontowaną pod cyklonem. W instalacji, po stronie zapylonej, pracuje wentylator transportowy JK-55K z silnikiem 45kW. Całość zaprojektowano dla wydajności 30.000 m3/h
W miejscach szczególnie narażonych na przetarcie umieszczono kolana wykonane z blachy stalowej o grubości 2mm.


FILTR PODCIŚNIENIOWY typu SUPERBLOWER


Instalacja odpylania z filtrem Superblower SBF 340 4,0 K-1C wyposażonym w mechaniczny wygarniak. Rozwiązanie to zastosowano w zakładzie produkującym trumny. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 104.000 m3/h działając w systemie podciśnieniowym. Wentylator działający po stronie czystej filtra nie mając kontaktu z pyłem zasysa z maszyn zanieczyszczone powietrze, które następnie trafia do filtra. Pyły i trociny kierowane są bezpośrednio na dno filtra, a wygarniak nagarnia odpady do dwóch śluz (JK-50S). Spod śluzy wentylator transportowy (T-300 K 22 kW) zabiera materiał odpadowy i transportuje go do cyklonu (JA-100) umieszczonego na silosie. Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu czyszczenia sprężonym powietrzem PowerPulse®. Czyszczenie worków filtrujących odbywa się bez przerywania pracy filtra.
Dla spełnienia norm głośności obowiązujących w terenach zamieszkałych wszystkie wentylatory zostały umieszczone w kabinach dźwiękochłonnych.
Dla zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza na hali zapylone powietrze znajdujące się w filtrze przechodzi przez worki filtracyjne, gdzie następnie już oczyszczone trafia na halę kanałem powrotu powietrza, na końcu którego dodatkowo zamontowane są worki dyfuzyjne rozprowadzające powietrze równomiernie po hali, dodatkowo zabezpieczając i zapewniając odpowiednią czystość powietrza określoną przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Latem powietrze wyciągane z hali jest wyrzucane na zewnątrz poprzez wyrzutnie powietrza.


Zalety:

 • Łatwa obsługa i serwis
 • Niski pobór energii przez system czyszczenia
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej powoduje długą żywotność worków.
 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni filtracyjnej filtra dzięki jednoczesnemu czyszczeniu tylko jednego worka filtracyjnego
 • Najniższe ciśnienie czyszczące stosowane na rynku pozwala na wydłużenie żywotności worków filtracyjnych
 • Minimalne ryzyko powstawania iskier
 • Oszczędność energii w stosunku do systemów z odpylaczami modułowymi działającymi w nadciśnieniu
 • Stosowane wentylatory czystego powietrza charakteryzujące się dużą sprawnością i niższym poborem energii elektrycznej
 • Zapobieganie uszkodzeniom wynikającym z eksplozji
 • Obsługa ograniczona do minimum
 • Membrany przeciwwybuchowe umieszczone w dachu filtra
 • Spełnienie wymogów dyrektywy ATEX
 • Zmniejszenie ryzyka eksplozji
 • Modułowa budowa – pozwala na powiększenie filtra.
 • Wysoka jakość worków – zapewnia skuteczną filtrację.
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • Duża niezawodność pracy filtra
 • Zajmuje mniej miejsca w porównaniu do nadciśnieniowych filtrów modułowych
 • Konkurencyjne ceny


Cyklon JA-180


Instalacja odpylania z cyklonem JA-100. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 35.000 m3/h działając w systemie nadciśnieniowym w zakładzie produkującym program ogrodowy. Wentylatory (JK-40K 15 kW i JK-55K 30kW) działające po stronie brudnej mają bezpośredni kontakt z pyłem. Pyły kierowane do cyklonu zrzucane są do kontenera umieszczonego pod nim lub za pomocą podajnika zgrzebłowego transportowane do suszarni. U góry cyklonu zamontowana jest wyrzutnia powietrza zapobiegająca dostaniem się wody do środka cyklonu oraz częściowo ograniczająca wylot pyłu na zewnątrz.
W instalacjach tego typu nie ma możliwość powrócenia ciepłego powietrza na halę.

Zalety:
 • Niska cena.
 • Łatwy montaż
 • Niskie koszty transportu
 • Duża żywotność

 

Filtr modułowy opróżniany do worków


Instalacja odpylania z filtrem E10 LSD (dziesięć podwójnych modułów) zamontowanych w zakładzie produkującym meble dziecięce. Filtr opróżniany do zamontowanych na spodzie kubełków (w standardzie worki plastikowe), 20 szt. o pojemności 140 litrów każdy. Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowaniu mechanizmu wstrząsowego. Czyszczenie worków filtracyjnych odbywa się po zakończeniu pracy lub w trakcie przerw, w praktyce co około 4 godziny i trwa 15-20 minut. Instalacja przewidziana na wydajność ok. 44.000 m3/h działająca w systemie nadciśnieniowym (wentylatory po stronie brudnej, mają kontakt z wyciąganym pyłem).
Filtr wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe takie jak:
 • klapy przeciwpożarowe umieszczone na powrotach powietrza z filtra na halę,
 • drzwi serwisowe pełniące jednocześnie rolę membran eksplozyjnych otwierających się samoczynnie przy wzroście ciśnienia powyżej 1500 Pa
System powrotu powietrza na halę wyposażony w klapę lato/zima umożliwia wyrzucanie powietrza latem do atmosfery, a zimą jego zawracanie na halę produkcyjną.

Zalety:
 • Modułowa budowa - pozwala na powiększenie filtra
 • Obsługa ograniczona do minimum
 • Wysoka jakość worków - skuteczna filtracja
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej wydłuża żywotność worków
 • Lekka konstrukcja - łatwy montaż
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • Wysoka niezawodność pracy filtra
 • Konkurencyjne cenyFiltr typu MMBF
 

Instalacja odpylania z filtrem MMBF 8M ED wyposażonym w podajnik ślimakowy, zainstalowana w zakładzie produkującym okna. Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowaniu wentylatorów regeneracyjnych umieszczonych w dachu filtra. Dało to możliwość ciągłej, nieprzerwanej pracy, gdyż czyszczenie odbywa się poprzez zautomatyzowane wyłączenie z używania jednego
z modułów filtra na czas czyszczenia. Czyszczenie worków filtracyjnych odbywa się cyklicznie w odpowiednio dobranych interwałach czasowych. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 48.500 m3/h działając w systemie podciśnieniowym. Dwa wentylatory (JK-60 MT oraz JK-75 K) działające po stronie czystej filtra nie mając kontaktu z pyłem zasysają zanieczyszczone powietrze od maszyn, które następnie trafia do filtra. Pyły i trociny kierowane są bezpośrednio na podajnik ślimakowy u spodu, którego zamontowana jest śluza (JK-100S). Spod śluzy wentylator transportowy zabiera materiał odpadowy i transportuje go do kontenerów umieszczonych w pobliżu filtra.

Dla spełnienia norm głośności obowiązujących w terenach zamieszkałych wszystkie wentylatory zostały umieszczone w kabinach dźwiękochłonnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza na hali zapylone powietrze znajdujące się   w filtrze przechodzi przez worki filtracyjne, gdzie następnie już oczyszczone trafia na halę kanałem powrotu powietrza, na końcu którego dodatkowo zamontowane są filtry kieszeniowe zabezpieczając i zapewniając odpowiednią czystość powietrza określoną przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833
). Latem powietrze wyciągane z hali jest wyrzucane na zewnątrz poprzez wyrzutnie powietrza.

 
 
Zalety:
 • Możliwość pracy w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym
 • Zmniejszenie ryzyka eksplozji
 • Zapobieganie uszkodzeniom wynikającym z eksplozji
 • Obsługa ograniczona do minimum
 • Membrany przeciwwybuchowe umieszczone w dachu filtra
 • Spełnienie wymogów dyrektywy ATEX
 • Modułowa budowa – pozwala na powiększenie filtra.
 • Wysoka jakość worków – zapewnia skuteczną filtrację.
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej powoduje długą żywotność worków.
 • Lekka konstrukcja – ułatwia montaż.
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • Duża niezawodność pracy filtra
 • Duża elastyczność (kilka wlotów do filtra)
 • Konkurencyjne ceny


 FILTR ŁAŃCUCHOWY typu CDF
 

Instalacja odpylania z filtrem EX 12-CDF 2L wyposażonym w podajnik łańcuchowy. Inwestorem jest producent drzwi i opakowań drewnianych Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowania wentylatorów regeneracyjnych umieszczonych w dachu filtra. Dało to możliwość ciągłej, nieprzerwanej pracy, gdyż czyszczenie odbywa się poprzez zautomatyzowane wyłączenie z używania jednego z modułów filtra na czas czyszczenia. Czyszczenie worków filtracyjnych odbywa się cyklicznie w odpowiednio dobranych interwałach czasowych. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 67.300 m3/h działając w systemie nadciśnieniowym. Dwa wentylatory (JK-75 K 55 kW) zasysają zanieczyszczone powietrze od maszyn, mając kontakt z pyłem, które następnie trafia do filtra przez dwa dodatkowe moduły wlotowe. Pyły i trociny kierowane są bezpośrednio na podajnik łańcuchowy u spodu, którego zamontowana jest śluza (JK-100S). Spod śluzy wentylator transportowy zabiera materiał odpadowy i transportuje go do jednego z dwóch cyklonów. Rurociąg transportowy ma możliwość rozdzielenia przesyłu na cyklon zamontowany na silosie lub na cyklon, pod którym klient umieszcza kontener bądź przyczepę.

Dla zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza na hali zapylone powietrze znajdujące się   w filtrze przechodzi przez worki filtracyjne, gdzie następnie już oczyszczone trafia na halę kanałem powrotu powietrza, na końcu którego dodatkowo zamontowane są worki dyfuzyjne rozprowadzające powietrze równomiernie po hali, dodatkowo zabezpieczając i zapewniając odpowiednią jego czystość określoną przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Latem powietrze wyciągane z hali jest wyrzucane przez klapy lato/zima na zewnątrz.
 

Zalety:
 • Modułowa budowa – pozwala na powiększenie filtra.
 • Wysoka jakość worków – zapewnia skuteczną filtrację.
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej powoduje długą żywotność worków.
 • Lekka konstrukcja – ułatwia montaż.
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • Duża niezawodność pracy filtra
 • Duża elastyczność (kilka wlotów do filtra)
 • Konkurencyjne ceny

 Filtr śluzowy E3-HLD P


Instalacja odpylania z filtrem E3-HLD P przy fabryce podłóg drewnianych. Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowaniu mechanizmu wstrząsowego. Czyszczenie worków filtracyjnych odbywa się po zakończeniu pracy lub w trakcie przerw, w praktyce, co około 4 godziny i trwa od 15-20 minut. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 15.000 m3/h działając w systemie nadciśnieniowym. Wentylator (JK-55K 30 kW) działający po stronie brudnej ma bezpośredni kontakt z pyłem. Pyły i trociny kierowane są bezpośrednio na śluzę (JK-150S) rozładowującą materiał bezpośrednio do kontenera umieszczonego pod filtrem.

Dla zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza na hali zapylone powietrze znajdujące się   w filtrze przechodzi przez worki filtracyjne, gdzie następnie już oczyszczone trafia na halę kanałem powrotu powietrza, na końcu którego dodatkowo zamontowane są filtry kieszeniowe zabezpieczając i zapewniając odpowiednią czystość powietrza określoną przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833
). Latem powietrze wyciągane z hali jest wyrzucane przez klapę lato/zima na zewnątrz.

 
 
 
 
 
Zalety:
 • Modułowa budowa – pozwala na powiększenie filtra.
 • Wysoka jakość worków – zapewnia skuteczną filtrację.
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej powoduje długą żywotność worków.
 • Lekka konstrukcja – ułatwia montaż.
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • Duża niezawodność pracy filtra
 • Duża elastyczność (kilka wlotów do filtra)
 • Konkurencyjne cenyFILTR ŚLIMAKOWY H4-SDF


Instalacja odpylania z filtrem H4-SDF P z podajnikiem ślimakowym przy zakładzie produkującym meble tapicerowane. Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowania wentylatorów regeneracyjnych umieszczonych w dachu filtra. Dało to możliwość ciągłej, nieprzerwanej pracy, gdyż czyszczenie odbywa się poprzez zautomatyzowane wyłączenie z używania jednego z modułów filtra na czas czyszczenia. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 13.500 m3/h działając w systemie nadciśnieniowym. Wentylator (JK-45K 22 kW) działający po stronie brudnej ma bezpośredni kontakt z pyłem. Pyły i trociny kierowane są bezpośrednio na podajnik ślimakowy u spodu, którego zamontowana jest śluza (JK-50S). Spod śluzy wentylator transportowy (JK-35D
11 kW) zabiera materiał odpadowy i transportuje go do cyklonu (JA-65) umieszczonego na silosie i połączonego z filtrem w układzie zamkniętym, co zapobiega efektowi pylenia często towarzyszącego cyklonom.
Dla zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza na hali zapylone powietrze znajdujące się w filtrze przechodzi przez worki filtracyjne, gdzie następnie już oczyszczone trafia na halę kanałem powrotu powietrza, na końcu którego dodatkowo zamontowane są worki dyfuzyjne rozprowadzające powietrze równomiernie po hali, dodatkowo zabezpieczając i zapewniając odpowiednią czystość powietrza określoną przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Latem powietrze wyciągane z hali jest wyrzucane przez klapę lato/zima na zewnątrz.


Zalety:

 • Modułowa budowa – pozwala na powiększenie filtra.
 • Wysoka jakość worków – zapewnia skuteczną filtrację.
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej powoduje długą żywotność worków.
 • Lekka konstrukcja – ułatwia montaż.
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • Duża niezawodność pracy filtra
 • Duża elastyczność (kilka wlotów do filtra)
 • Konkurencyjne cenyCyklon JA-100


Instalacja odpylania z cyklonem JA-100. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 8.000 m3/h działając w systemie nadciśnieniowym w zakładzie produkującym palety drewniane. Wentylator (JK-40K 11 kW) działający po stronie brudnej ma bezpośredni kontakt z pyłem. Pyły kierowane do cyklonu ruchem grawitacyjnym zrzucane są do kontenera umieszczonego pod nim. U góry cyklonu zamontowana jest wyrzutnia powietrza zapobiegająca dostaniem się wody do środka cyklonu oraz częściowo ograniczająca wylot pyłków na zewnątrz.
W instalacjach tego typu nie ma możliwość powrócenia ciepłego powietrza na halę.

Zalety:
 • Niska cena.
 • Łatwy montaż
 • Niskie koszty transportu
 • Duża żywotność

 

FILTR PODCIŚNIENIOWY typu SUPERBLOWER


Instalacja odpylania z filtrem Superblower SBF 120 4,0 K-1C wyposażonym w podajnik ślimakowy. Rozwiązanie to zastosowano w zakładzie produkującym sklejkę. Instalacja przewidziana na wydajność rzędu 33.000 m3/h działając w systemie podciśnieniowym. Wentylator (JK-70 MT 55 kW) działający po stronie czystej filtra nie mając kontaktu z pyłem zasysa zanieczyszczone powietrze od maszyn, które następnie trafia do filtra. Pyły i trociny kierowane są bezpośrednio na podajnik ślimakowy u spodu, którego zamontowana jest śluza (JK-50S). Spod śluzy wentylator transportowy (T-300 K 30 kW) zabiera materiał odpadowy i transportuje go do cyklonu (JA-100) umieszczonego na silosie. Oczyszczanie filtra odbywa się dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu czyszczenia sprężonym powietrzem PowerPulse®. Czyszczenie worków filtrujących odbywa się bez przerywania pracy filtra.
Dla spełnienia norm głośności obowiązujących w terenach zamieszkałych wszystkie wentylatory zostały umieszczone w kabinach dźwiękochłonnych.
Dla zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza na hali zapylone powietrze znajdujące się w filtrze przechodzi przez worki filtracyjne, gdzie następnie już oczyszczone trafia na halę kanałem powrotu powietrza, na końcu którego dodatkowo zamontowane są worki dyfuzyjne rozprowadzające powietrze równomiernie po hali, dodatkowo zabezpieczając i zapewniając odpowiednią czystość powietrza określoną przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Latem powietrze wyciągane z hali jest wyrzucane na zewnątrz poprzez wyrzutnie powietrza.


Zalety:

 • Łatwa obsługa i serwis
 • Niski pobór energii przez system czyszczenia
 • Wydajna metoda oczyszczania filtra oraz optymalne obciążenie tkaniny filtrującej powoduje długą żywotność worków.
 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni filtracyjnej filtra dzięki jednoczesnemu czyszczeniu tylko jednego worka filtracyjnego
 • Najniższe ciśnienie czyszczące stosowane na rynku pozwala na wydłużenie żywotności worków filtracyjnych
 • Minimalne ryzyko powstawania iskier
 • Oszczędność energii w stosunku do systemów z odpylaczami modułowymi działającymi w nadciśnieniu
 • Stosowane wentylatory czystego powietrza charakteryzujące się dużą sprawnością i niższym poborem energii elektrycznej
 • Zapobieganie uszkodzeniom wynikającym z eksplozji
 • Obsługa ograniczona do minimum
 • Membrany przeciwwybuchowe umieszczone w dachu filtra
 • Spełnienie wymogów dyrektywy ATEX
 • Zmniejszenie ryzyka eksplozji
 • Modułowa budowa – pozwala na powiększenie filtra.
 • Wysoka jakość worków – zapewnia skuteczną filtrację.
 • Standardowo wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 • Duża niezawodność pracy filtra
 • Zajmuje mniej miejsca w porównaniu do nadciśnieniowych filtrów modułowych
 • Konkurencyjne ceny


O odpylaniu w przemyśle drzewnym


Firma JKF Polska posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i montażu instalacji odpylania w przemyśle drzewnym.

Zakłady stolarskie, fabryki mebli i inne zakłady obróbki drewna od zawsze stanowiły główną grupę klientów, przede wszystkim z uwagi na ich dynamiczny rozwój i coraz nowocześniejsze maszyny stolarskie wymagające podłączenia ich do instalacji odpylania. Nasza wiedza to nie tylko efekt wdrożenia własnych projektów, czerpiemy również z wieloletniego doświadczenia naszej firmy macierzystej JKF Industri.

Obok produkcji elementów systemów odpylania, firma JKF Polska zajmuje się projektowaniem instalacji, kontynuując prace firmy AGROVENT (późniejszy A-VENT Polska).
Nasze instalacje od kilkunastu lat pracują zarówno w największych fabrykach mebli w kraju i za granicą jak i w lokalnych zakładach stolarskich.